• 12

    თამუნა ჭაბაშვილი

    თამუნა ჭაბაშვილის სახელოვნებო პრაქტიკა ინდივიდუალურ და თანამშრომლობით პროექტებს მოიცავს. იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის ...

    გასაყიდი ნამუშევრები